De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel

Cijfers en feiten over landbouw, natuur en voedsel

Beleid in cijfers

De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel geeft de laatste cijfers en trends weer over de desbetreffende sectoren.

Doel website de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel

De website de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel biedt aan iedere geïnteresseerde een overzicht van beschikbare feiten en cijfers op het gebied van landbouw, natuur en voedsel. Aan de hand van indicatoren wordt weergegeven hoe het staat met de voortgang op deze beleidsterreinen. Naast de website verschijnt jaarlijks een publicatie waarin het verhaal achter de feiten en cijfers wordt verteld: Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel: editie 2023 | Rapport | Rijksoverheid.nl(externe link) De website biedt, samen met deze publicatie, een ideale loketfunctie om snel inzicht te krijgen in data over en analyses van de verschillende terreinen waar het beleid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrekking op heeft. Waar nuttig en nodig verwijst deze website naar andere data- en informatiebronnen.

Afzender

Deze website geeft inzicht in kerncijfers over de sectoren waarvoor het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur verantwoordelijk is. Deze cijfers zijn afkomstig uit diverse publicaties en verschillende kennisbronnen. De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel is gemaakt door het onderzoeksinstituut Wageningen Economic Research, onderdeel van Wageningen University & Research.

Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Informatie over het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur is te vinden op: Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | Rijksoverheid.nl(externe link)

Contact of hulp nodig bij het gebruik van deze website?

Hebt u een vraag of hebt u hulp nodig bij het gebruiken van deze website? Neem contact met ons op via het contactformulier of kijk bij de veelgestelde vragen.

Uitgelicht