Gewasbescherming

Dit onderwerp gaat over het gebruik en de afzet, het op de markt brengen, van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze middelen worden gebruikt om ziektes, plagen en/of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden.