Veelgestelde vragen

Laatste update: 30 november 2022

Welke data en informatie zijn te vinden op de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel?
De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel bestaat uit een dashboard met een cijfermatig overzicht en visualisaties van relevante beschikbare feiten en cijfers over de drie sectoren, voor iedere geïnteresseerde. Naast de stand van zaken rond de sectoren, bevat de website ook indicatoren die weergeven hoe het staat met de voortgang van het beleid voor de terreinen Landbouw, Natuur en Voedsel. Op de websites zijn kerncijfers te vinden, dus de duiding per indicator is beperkt. Voor meer informatie wordt verwezen naar de databron.


Waarom een Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel?
Het doel van de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel is om betrouwbare informatie op een makkelijk toegankelijke manier aan te bieden aan iedereen die geïnteresseerd is in de stand van zaken van indicatoren op het gebied van landbouw, natuur en voedsel. De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel bestaat primair uit een website waarop relevante, reeds beschikbare feiten en cijfers over het LNV-(beleids)terrein op een toegankelijke manier worden gepresenteerd. Naast alle feiten en cijfers over het agro- en natuurdomein, bevat de Staat ook gegevens die iets zeggen over de resultaten van het beleid. Het gaat dus niet om het ontwikkelen van allerlei nieuwe data, maar om het zo goed mogelijk ontsluiten van bestaande informatie.


Voor wie is de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel interessant?
De website biedt, samen met de publicatie: Staat van Landbouw en Voedsel: editie 2022 | Rapport | Rijksoverheid.nl(externe link), een ideale loketfunctie, zodat beleidsmedewerkers en andere geïnteresseerden snel inzicht kunnen krijgen in informatie over en analyses van de verschillende beleidsterreinen. De website wil voorzien in de behoefte van verschillende doelgroepen, door feiten en cijfers die nu over verschillende websites verspreid zijn op een overzichtelijke manier te presenteren.


Wat is de meerwaarde van de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel ten opzichte van andere websites?
De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel heeft een duidelijke selectieve meerwaarde ten opzichte van andere bestaande dataverzamelingen. Die meerwaarde is gelegen in de snelheid waarmee informatie te vinden is. We benadrukken daarbij dat andere bestaande databestanden niet overbodig zijn; de Staat legt hier verbindingen mee om de toegang tot bestaande informatie te faciliteren.


Wie is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel?
De Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel is ontwikkeld door Wageningen Economic Research, onderdeel van Wageningen University & Research, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.


Wie bepaalt de inhoud van de website?
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besluiten gezamenlijk over de indicatoren die op de website moeten komen. Het ministerie levert de lijst met indicatoren die aansluiten bij het actuele beleid aan het kennisinstituut Wageningen Economic Research, dat de informatie vervolgens via de website toegankelijk maakt.


Kan een indicator van de website worden verwijderd?
Een indicator komt te vervallen als de data voor de betreffende indicator verouderd zijn en niet meer worden ge-updatet. Vervallen indicatoren zijn nog wel te raadplegen via het archief van deze website.


Wie verzorgt de hosting van de website?
De hosting van de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel vindt plaats bij Wageningen Economic Research.


Wie zorgt voor het onderhoud van de gegevens?
Het onderhoud van de gegevens op de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel is niet direct gekoppeld aan deze website, maar afhankelijk van het onderhoud dat door de onderliggende kennisbronnen wordt gepleegd.


Is er een app van de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel?
Nee, er is geen aparte app. De website is zo ontwikkeld dat deze goed leesbaar is vanaf smartphone of tablet. Bij regulier gebruik van de website kan deze als icoon op het startscherm worden geplaatst.