Referenties

Laatste update: 30 november 2022
De website is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ontwikkeld door Wageningen Economic Research, onderdeel van Wageningen University & Research. Meerdere kennisinstituten leveren informatie en cijfers op het gebied van landbouw, natuur en voedsel, die vervolgens worden benut voor deze website. De volgende bronnen zijn geraadpleegd voor de feiten en cijfers van de Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel: