Kwetsbaarheid melden

Laatste update: 30 november 2022
Kwetsbaarheid melden
Ontdekt u een zwakke plek of kwetsbaarheid op deze website, meld dit dan aan het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) via: Kwetsbaarheid melden (CVD) | Contact | Nationaal Cyber Security Centrum (ncsc.nl)(externe link) Het maken van zo'n melding heet Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Wij bekijken samen met het NCSC het probleem en lossen dit zo snel mogelijk op.