Afzet chemische gewasbeschermingsmiddelen

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen bedraagt in 2021 9,4 miljoen kg werkzame stof 

Deze indicator toont de afzet (op de markt brengen) van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Deze indicator wordt uitgedrukt in het gewicht aan werkzame stof dat in de middelen aanwezig is. De hoeveelheid werkzame stof (de stof die daadwerkelijk voor de ziekte- en plaagbestrijding zorgt) is berekend als percentage (gehalte) van het gewasbeschermingsmiddel als geheel, het handelsproduct. De cijfers zijn uitgesplitst naar vier toepassingsgroepen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen nam in 2021 af en bedraagt 9,4 miljoen kg werkzame stof. 

Afzet per hoofdgroep

Grafiek wordt geladen...

Ruim eenderde deel van de afzet aan chemische gewasbeschermingsmiddelen bestaat in 2021 uit schimmel- en bacteriebestrijdingsmiddelen. Het aandeel insecten- en mijtenbestrijding neemt met 4 procentpunten toe en is met 28% vergelijkbaar met de afzet van herbiciden (middelen voor onkruidbestrijding en loofdoding).

Trend

Grafiek wordt geladen...

De afzet van de toepassingsgroep insecten- en mijtenbestrijding is hoger dan in 2011. Voor herbiciden en schimmel- en bacteriënbestrijding is dit cijfer lager.