Afzet chemische gewasbeschermingsmiddelen

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen bedraagt in 2020 9,8 miljoen kg werkzame stof 

Deze indicator toont de afzet (op de markt brengen) van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om ziektes, plagen of onkruiden in gewassen te voorkomen of te bestrijden. Deze indicator wordt uitgedrukt in het gewicht aan werkzame stof dat in de middelen aanwezig is. De hoeveelheid werkzame stof (de stof die daadwerkelijk voor de ziekte- en plaagbestrijding zorgt) is berekend als percentage (gehalte) van het gewasbeschermingsmiddel als geheel, het handelsproduct. De cijfers zijn uitgesplitst naar vier toepassingsgroepen.

Totaal

De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen nam in 2020 toe en bedroeg 9,8 miljoen kg werkzame stof. 

Afzet per hoofdgroep

Ruim de helft van de afzet bestaat uit schimmel- en bacteriebestrijding en herbiciden  (middelen voor onkruidbestrijding en loofdoding).

Trend

De afzet van de toepassingsgroep insecten- en mijtenbestrijding is hoger dan in 2011. Voor herbiciden en schimmel- en bacteriënbestrijding is dit cijfer lager.