Oppervlakte gewassen

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Tweemaal per jaar

De oppervlakte cultuurgrond in 2023 bedraagt ruim 1,8 miljoen ha

Deze indicator toont de oppervlakte aan gewassen die zijn ingedeeld binnen de cultuurgrond. Het kengetal is afkomstig uit de CBS-landbouwtelling en omvat alleen de arealen van de bedrijven die zijn meegenomen in de landbouwtelling. Gewassen van heel kleine bedrijven of van gewastelers die niet zijn ingeschreven in het handelsregister met een agrarische SBI zijn dus niet meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De oppervlakte cultuurgrond stijgt in 2023 licht en bedraagt ruim 1,8 miljoen ha.

Gewasgroep

Grafiek wordt geladen...

Met bijna 670.000 ha is 'blijvend grasland' de grootste gewasgroep. Het areaal is sterk teruggelopen ten opzichte van 2000.