Ruimtelijke kwaliteit

Dit onderwerp gaat over het aandeel agrarisch gebied qua oppervlakte land en water, van de totale ruimte in Nederland. Het gebruik van de ruimte bestaat uit diverse gebruiksvormen. Agrarische terreinen worden gemeten in oppervlakten agrarisch gebied, inclusief smalle sloten en onverharde of half verharde wegen.