Bodemgebruik

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Onregelmatig

Tweederde van het landgebruik in Nederland is agrarisch terrein

Bodemgebruik naar diverse gebruiksvormen. Agrarische terreinen zijn oppervlakten inclusief smalle sloten en onverharde of halfverharde wegen. Dat is dus een andere definitie dan bij de gewassen, waar alleen de cultuurgrond wordt gepresenteerd.

Bodemgebruik

Grafiek wordt geladen...

Nederland bestond in 2015 voor 22.363 km2 uit agrarisch terrein, tweederde van de totale landoppervlakte van 33.671 km2.

Mutatie

Grafiek wordt geladen...

Sinds het jaar 2000 daalde de oppervlakte agrarisch terrein met 956 km2. De grootste toename is zichtbaar bij het gebruikstype bebouwd terrein.