Bedrijfsgrootte land- en tuinbouwbedrijven

Laatste update: 11 februari 2024 Update frequentie: Tweemaal per jaar

Er zijn grote verschillen in bedrijfsomvang. Bijna 11% van de bedrijven levert bijna 60% van de productie

Deze indicator geeft het aantal bedrijven weer, verdeeld naar grootte (grootteklasse), dat is opgenomen in de CBS-landbouwtelling. De grootteklasse is gebaseerd op de Standaard Verdien Capaciteit (SVC). De SVC is de vergoeding (in euro per bedrijf) voor de hoeveelheid arbeid en kapitaal die een bedrijf op basis van standaarden gemiddeld in een jaar investeert in de agrarische productie en zegt dus iets over de omvang van het bedrijf. Er worden 5 grootteklassen gehanteerd: zeer kleine bedrijven (< € 25.000 SVC), kleine bedrijven (€ 25.000-€ 60.000), middelgrote bedrijven (€ 60.000-€ 100.000), grote bedrijven (€ 100.000-€ 250.000) en zeer grote bedrijven (> € 250.000). Bij een efficiënte invulling van de arbeidsinzet lopen die klassen globaal uiteen van minder dan 0,75 (zeer kleine) tot meer dan 5 (zeer grote) arbeidsjaareenheden (aje). Het kengetal is beschikbaar vanaf 2010. Meer informatie over het kengetal is opgenomen in het rapport over de NSO-typering.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De zeer kleine bedrijven maken 37% uit van het totale aantal bedrijven en 2% van de productie. De zeer grote bedrijven hebben met 10,7% van de bedrijven een aandeel van ruim 58% in de productie. Het jaar 2023 is op basis van voorlopige cijfers.

Groepen

Grafiek wordt geladen...

Veel akkerbouw- en andere graasdierbedrijven vallen in de categorie zeer kleine bedrijven. Veel melkveebedrijven vallen in de categorie middelgrote en veel glastuinbouwbedrijven in de categorie zeer grote bedrijven. Het jaar 2023 is op basis van voorlopige cijfers.