Biologische landbouw

Dit onderwerp gaat over het aandeel gewassen, dieren, primaire bedrijven en agrarisch oppervlakte in de land- en tuinbouwsectoren, waarbij de teelt en veehouderij op biologische wijze plaatsvindt.