Biologische veehouderij

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Tweemaal per jaar

In 2022 zijn er in totaal 48.000 biologisch gehouden melkkoeien

De aantallen biologisch gehouden dieren zijn afkomstig uit de CBS-landbouwtelling. Daarin worden twee regimes onderscheiden, die hier als totaal worden gepresenteerd: biologisch gehouden dieren en dieren in omschakeling naar biologisch.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het aantal biologisch gehouden dieren in 2022 is bij de onderscheiden diersoorten alleen bij melkgeiten en vleeskalveren lager dan in 2021.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel biologisch gehouden dieren per diersoort verschilt sterk tussen provincies.