Biologische veehouderij

Laatste update: 11 februari 2024 Update frequentie: Tweemaal per jaar

In 2022 zijn er in totaal 48.000 biologisch gehouden melkkoeien

De aantallen biologisch gehouden dieren zijn afkomstig uit de CBS-landbouwtelling. Daarin worden twee regimes onderscheiden, die hier als totaal worden gepresenteerd: biologisch gehouden dieren en dieren in omschakeling naar biologisch.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Het aantal biologisch gehouden dieren in 2023 neemt toe bij melkkoeien, vleeskuikens en vleesvarkens ten opzichte van het niveau in 2022. Het jaar 2023 is op basis van voorlopige cijfers.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

Het aandeel biologisch gehouden dieren per diersoort verschilt sterk tussen provincies. Het jaar 2023 is op basis van voorlopige cijfers.