Biologische landbouw

Laatste update: 5 december 2022 Update frequentie: Tweemaal per jaar

In 2022 is 4,6% van de cultuurgrond biologisch beteeld

De indicator toont het aandeel van biologische gewassen, dieren en bedrijven als percentage van de totale oppervlakte en het totale aantal dieren en bedrijven in Nederland.

Gewas

Het belang van biologische gewassen is voor de oppervlakte (areaal) toegenomen tot 4,6% en voor het aantal bedrijven tot 3,85%.

Vee

Melkgeiten en leghennen worden ten opzichte van andere diersoorten relatief vaak op biologische wijze gehouden.

Veebedrijven

Vooral geiten- en leghennenbedrijven zijn biologisch.