Biologische landbouw

Laatste update: 30 maart 2023 Update frequentie: Tweemaal per jaar

In 2022 is 4,6% van de cultuurgrond biologisch beteeld

De indicator toont het aandeel van biologische gewassen, dieren en bedrijven als percentage van de totale oppervlakte en het totale aantal dieren en bedrijven in Nederland.

Gewas

Grafiek wordt geladen...

Het belang van biologische gewassen is voor de oppervlakte (areaal) toegenomen tot 4,6% en voor het aantal bedrijven tot 3,86%.

Vee

Grafiek wordt geladen...

Melkgeiten en leghennen worden ten opzichte van andere diersoorten relatief vaak op biologische wijze gehouden.

Veebedrijven

Grafiek wordt geladen...

Vooral geiten- en leghennenbedrijven zijn biologisch.