Waterkwaliteit

Dit onderwerp gaat over de kwaliteit van het water die door uitspoeling en emissie vanuit de land- en tuinbouw wordt aangetast, gebaseerd op de normen die gesteld zijn in de Kaderrichtlijn Water (KRW).