Fysisch-chemische waterkwaliteit

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: 6 Jaarlijks

De waterkwaliteit van het oppervlaktewater is vaak onvoldoende

De fysisch-chemische waterkwaliteit is een onderdeel van de Kaderrichtlijn Waterrapportage. In deze maatlat zijn verschillende deelmaatlatten opgenomen. De beoordeling is uitgevoerd per waterlichaam. Stikstof, fosfor en anorganisch stikstof zijn indicatoren voor vermesting. Doorzicht wordt bepaald door de groei van algen of door hoge gehalten van slib of organisch stof. Zuurstof wordt beïnvloed door vermesting en organische verontreinigingen en bij te lage gehalten is het acuut dodelijk voor alle waterdieren. De watertemperatuur is belangrijk voor vissen en macrofauna.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De fysisch-chemische waterkwaliteit is in 2021 in de meeste gevallen matig tot slecht. Voor 42% van de waterlichamen is de kwaliteit (zeer) goed.

Onderdelen

Grafiek wordt geladen...

De fysisch-chemische waterkwaliteit is in 2021 in de meeste gevallen matig tot slecht. Voor 42% van de waterlichamen is de kwaliteit (zeer) goed.