Nitraat in uitspoelend water

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De hoeveelheid nitraat in uitspoelend water in zand- en lössregio neemt toe

Het kengetal brengt de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater in beeld. Het wordt uitgedrukt als milligram nitraat (NO3) per liter grondwater. Nutriëntenconcentraties (dichtheid van voedingsstoffen) worden gemeten in het Basismeetnet van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid van het RIVM en Wageningen Economic Research.

Nitraat

Grafiek wordt geladen...

In de zand- en de lössregio is in 2020 sprake van een toename van de hoeveelheid nitraat in uitspoelend water. In de klei- en veenregio daalde die hoeveelheid.