Biologische waterkwaliteit

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: 6 Jaarlijks

De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek

De biologische waterkwaliteit is een onderdeel van de Kaderrichtlijn Waterrapportage. In deze maatlat zijn verschillende deelmaatlatten opgenomen. De beoordeling is uitgevoerd per waterlichaam. De biologische kwaliteit is gebaseerd op waterplanten, algen, macrofauna en vissen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De meeste waterlichamen voldoen niet aan de gewenste biologische kwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW) systematiek. In 2019 wordt de kwaliteit bij 6,2% van de waterlichamen als goed beoordeeld.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

Gelderland is de provincie met het grootste aandeel waterlichamen met een goede kwaliteit.