Betekenis van het agrocomplex

Dit onderwerp gaat over de werkgelegenheid en toegevoegde waarde van het Nederlandse agrocomplex dat verdeeld is over de agrarische sectoren in ketenschakels (de plaats in de agrarische keten). Het totale agrocomplex bestaat hoofdzakelijk uit de primaire agrarische sectoren en de voedings- en genotsmiddelenindustrie. Deze agroschakels hebben een relatie met de toeleverende bedrijven en de distributiesector.