Innovatie

Dit onderwerp gaat over het aandeel bedrijven dat vernieuwingen doorvoert in de land- en tuinbouwsectoren. Hierbij is gekeken naar het moment waarop de innovatie wordt ingevoerd en of het om een product- of een procesinnovatie gaat.