Innovatie op land- en tuinbouwbedrijven

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Het aandeel vernieuwers in de land- en tuinbouw neemt de laatste jaren toe

Deze indicator geeft het aandeel vernieuwende  bedrijven in de land- en tuinbouw weer gebaseerd op de resultaten van de Innovatie-enquête die wordt uitgevoerd door Wageningen Economic Research. Bij de soorten vernieuwers wordt gekeken naar het moment waarop de innovatie wordt uitgevoerd en bij de soorten innovaties of het om een product- of een procesinnovatie gaat.

Soort vernieuwer

In 2020 voerde minder dan 1% van de land- en tuinbouwbedrijven een innovatie door.

Soort innovatie

In 2020 maakten procesvernieuwingen 85% uit van het totale aantal vernieuwingen in de land- en tuinbouw.