Duurzame investeringen land- en tuinbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Duurzame investeringen in de land- en tuinbouw maken in 2020 met € 570 miljoen 18% uit van de totale investeringen.

Deze indicator toont het bedrag aan duurzame investeringen en het aandeel daarvan in de totale investeringen. Duurzaamheid wordt omschreven als: het produceren met respect voor mens, dier en milieu. Hierbij wordt uitgegaan van de drie dimensies van duurzaamheid: 'people, planet and profit'. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van investeringen in duurzame productiesystemen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd.

Bedrag

Grafiek wordt geladen...

Duurzame investeringen in de land- en tuinbouw bedroegen in 2020 € 570 miljoen, een daling van bijna € 60 miljoen ten opzichte van 2019.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

De laatste twee jaar neemt het aandeel duurzame investeringen in de totale investeringen in de land- en tuinbouw licht toe tot 18% in 2020.