Duurzame investeringen land- en tuinbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Duurzame investeringen in de land- en tuinbouw maken in 2020 met € 570 miljoen 18% uit van de totale investeringen.

Deze indicator toont het bedrag aan duurzame investeringen en het aandeel daarvan in de totale investeringen. Duurzaamheid wordt omschreven als: het produceren met respect voor mens, dier en milieu. Hierbij wordt uitgegaan van de drie dimensies van duurzaamheid: 'people, planet and profit'. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van investeringen in duurzame productiesystemen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is aangevraagd.

Bedrag

Duurzame investeringen in de land- en tuinbouw bedroegen in 2020 € 570 miljoen, een daling van bijna € 60 miljoen ten opzichte van 2019.

Aandeel

De laatste twee jaar neemt het aandeel duurzame investeringen in de totale investeringen in de land- en tuinbouw licht toe tot 18% in 2020.