Duurzame investeringen land- en tuinbouw

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Duurzame investeringen in de land- en tuinbouw maken in 2021 met € 768 miljoen 27% uit van de totale investeringen.

Deze indicator toont het bedrag aan duurzame investeringen en het aandeel daarvan in de totale investeringen. Duurzaamheid wordt omschreven als: het produceren met respect voor mens, dier en milieu. Hierbij wordt uitgegaan van de drie dimensies van duurzaamheid: 'people, planet and profit'. Het bedrag wordt bepaald aan de hand van investeringen in duurzame productiesystemen waarvoor subsidie of fiscale aftrek is verkregen.

Bedrag

Grafiek wordt geladen...

Duurzame investeringen in de land- en tuinbouw bedroegen in 2021 € 768 miljoen, een toename van bijna € 200 miljoen ten opzichte van 2020.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

In 2021 is het aandeel duurzame investeringen in de totale investeringen in de land- en tuinbouw fors toegenomen tot 27%. Dat is bijna gelijk aan het gemiddelde van het afgelopen decennium van 26%.