Economie van het boerenbedrijf

Dit onderwerp gaat over de economische resultaten van primaire bedrijven in de land- en tuinbouwsectoren. Onder dit onderwerp wordt informatie verstrekt over duurzame investeringen, inkomens uit bedrijven, de lage inkomensproblematiek en het landbouwinkomen.