Lage-inkomensproblematiek

Laatste update: 19 december 2022 Update frequentie: Eenmaal per jaar

In 2021 ligt bij 33% van de huishoudens op land- en tuinbouwbedrijven het totaal-inkomen onder de lage-inkomensgrens

Deze indicator geeft aan hoeveel bedrijven met hun inkomen per huishouden onder de lage-inkomensgrens vallen. Die grens ligt in 2021 op € 27.551 per huishouden. De grens is gebaseerd op een van de voorwaarden om voor een IOAZ-uitkering (Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen) in aanmerking te komen. Voor het bepalen van de hoogte van het inkomen van de huishoudens wordt het totaal inkomen gebruikt. Dit omvat zowel het inkomen uit bedrijf als de inkomsten van buiten het bedrijf.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

In 2021 ligt bij 33% van de huishoudens op land- en tuinbouwbedrijven het totaal-inkomen onder de lage-inkomensgrens van € 27.551. Dit aandeel is fors lager dan in het voorgaande jaar.