Landbouwinkomen internationaal

Laatste update: 12 februari 2024 Update frequentie: Tweemaal per jaar

Het nominaal landbouwinkomen in Nederland is in 2022 met 0,5% gedaald

Het landbouwinkomen is de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten (pacht, rente en arbeid). Het kengetal wordt berekend door op de netto toegevoegde waarde tegen basisprijzen het saldo van de niet-productgebonden belastingen en subsidies in mindering te brengen. Van dit landbouwinkomen moeten de factorkosten worden betaald. Het kengetal is opgenomen in de nationale rekeningen van het CBS. De resultaten worden zowel nominaal (het oorspronkelijke bedrag) als reëel (gecorrigeerd voor inflatie) gepresenteerd.

Nominaal

Grafiek wordt geladen...

Van de omliggende landen is het landbouwinkomen in Frankrijk met ruim €39 miljard in 2022 het hoogst. In Nederland bedraagt het €8,1 miljard.

Per arbeidsjaar

Grafiek wordt geladen...

Het nominaal landbouwinkomen per arbeidsjaar loopt in de omliggende landen uiteen van €48.800 in België tot bijna €75.000 in Denemarken.

Index

Grafiek wordt geladen...

Het reëel landbouwinkomen per arbeidsjaar in 2022 ligt in Denemarken op 230% van de waarde uit 2015. In Nederland ligt het op ruim 88% ten opzichte van 2015.

Marge

Grafiek wordt geladen...

De verschillen in marge (landbouwinkomen als percentage van de totale output) zijn groot tussen de omliggende landen. In Frankrijk resteert in 2022 meer dan 40%, in Nederland ruim 22% en in België blijft slechts ruim 20% van de output over als landbouwinkomen.