Landbouwinkomen internationaal

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Tweemaal per jaar

Het nominaal landbouwinkomen in Nederland is in 2021 met 4,5% gestegen

Het landbouwinkomen is de netto toegevoegde waarde tegen factorkosten (pacht, rente en arbeid). Het kengetal wordt berekend door op de netto toegevoegde waarde tegen basisprijzen het saldo van de niet-productgebonden belastingen en subsidies in mindering te brengen. Van dit landbouwinkomen moeten de factorkosten worden betaald. Het kengetal is opgenomen in de nationale rekeningen van het CBS. De resultaten worden zowel nominaal (het oorspronkelijke bedrag) als reëel (gecorrigeerd voor inflatie) gepresenteerd.

Mutatie

Grafiek wordt geladen...

De ontwikkeling van het landbouwinkomen verschilt sterk tussen de lidstaten. In Denemarken is het in 2021 ruim 30% gedaald, in Frankrijk met ruim 16% gestegen. Ook in Nederland was er een stijging (+4,5%).

Nominaal

Grafiek wordt geladen...

Van de omliggende landen is het landbouwinkomen in Frankrijk met ruim € 30 miljard in 2021 het hoogst. In Nederland bedraagt het € 7,6 miljard.

Per arbeidsjaar

Grafiek wordt geladen...

Het nominaal landbouwinkomen per arbeidsjaar loopt in de omliggende landen uiteen van € 23.600 in Denemarken tot ruim € 48.200 in Nederland.

Index

Grafiek wordt geladen...

Het reëel landbouwinkomen per arbeidsjaar in 2021 ligt in Denemarken op 76% van de waarde uit 2015. In Frankrijk ligt het op 117% ten opzichte van 2015.

Marge

Grafiek wordt geladen...

De verschillen in marge (landbouwinkomen als percentage van de totale output) zijn groot tussen de omliggende landen. In Frankrijk resteert in 2021 meer dan 35%, in Nederland ongeveer 25% en in Denemarken blijft slechts 13% van de output over als landbouwinkomen.