Werkgelegenheid land- en tuinbouw

Laatste update: 12 februari 2024 Update frequentie: Jaarlijks

Het arbeidsvolume in de land- en tuinbouw in 2022 is 157.000 arbeidsjaren

Het arbeidsvolume wordt berekend door alle geleverde arbeid (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen. Zo leveren twee halve banen samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op. De arbeid wordt geleverd door zowel onbetaalde krachten, zoals bedrijfshoofden en meewerkende familieleden, als betaald personeel. Voltijdbanen worden ook wel voltijdequivalenten (vte), arbeidsjaren of arbeidsjaareenheden (aje) genoemd. Ook de Engelse termen zoals 'full-time equivalents' (fte) of 'annual work units' (awu) zijn gangbaar.

Nederland

Grafiek wordt geladen...

Het arbeidsvolume in de Nederlandse land- en tuinbouw lag in 2022 op 157.000 arbeidsjaren. Dit aantal is de laatste jaren vrij stabiel.

EU landen

Grafiek wordt geladen...

In Nederland is het arbeidsvolume in de landbouw de laatste jaren redelijk stabiel gebleven, terwijl het in Frankrijk en Duitsland verder afneemt.