Werkgelegenheid

Dit onderwerp gaat over de werkgelegenheid en arbeidsinzet in de land- en tuinbouwsectoren. Onder dit onderwerp wordt informatie verstrekt over het arbeidsvolume in Nederland en overige EU-landen.