Inkomen uit bedrijf op land- en tuinbouwbedrijven

Laatste update: 11 februari 2024 Update frequentie: Tweemaal per jaar

Het gemiddelde inkomen op land- en tuinbouwbedrijven in 2023 is geraamd op € 112.300 per onbetaalde arbeidsjaareenheid

Het inkomen uit bedrijf is de vergoeding die de ondernemers en hun huishoudens realiseren voor de inzet van eigen arbeid en kapitaal in het bedrijf. Het inkomen wordt berekend door de totale opbrengsten van het bedrijf te verminderen met de betaalde kosten en afschrijvingen en te vermeerderen met het saldo van buitengewone baten en lasten. Het kengetal wordt meestal uitgedrukt in euro's per onbetaalde arbeidsjaareenheid (oaje). Daarmee wordt het gekoppeld aan de hoeveelheid ingezette arbeid en is het beter over bedrijven heen te vergelijken. Centraal staat het gemiddelde resultaat van een groep bedrijven. Ook de spreiding wordt in beeld gebracht omdat de resultaten sterk verschillen tussen de bedrijven. De spreiding wordt aangegeven met behulp van de 20%- en de 80%-waarneming. Zestig procent van alle bedrijven heeft een inkomen dat tussen die twee grenslijnen ligt.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Er zijn grote verschillen in inkomen tussen bedrijven. Gemiddeld is het inkomen in 2023 op land- en tuinbouwbedrijven geraamd op € 112.300 per onbetaalde aje, maar bij 20% van de bedrijven is het lager dan € 7.500 en bij 20% is het hoger dan € 165.000 per onbetaalde aje.