Voedsel

Dit onderwerp gaat over de verduurzaming van de voedselproductie en -consumptie. Onder dit onderwerp wordt informatie verstrekt over de consumentenbestedingen aan duurzame voedselproducten (naar keurmerk), per productgroep en marktaandeel en de voedselverspilling. Dit betreft de hoeveelheid voedsel dat bedoeld is voor menselijke consumptie maar hiervoor niet is gebruikt.