Internationale handelspositie landbouwgoederen

Laatste update: 11 februari 2024 Update frequentie: Jaarlijks

Nederland is een belangrijke speler bij zowel de import als export van landbouwgoederen

Deze indicator toont de waarde van de handel in landbouwgoederen. De bron is UN Comtrade en deze indicator wordt uitgedrukt in miljard US dollars. Quasi-doorvoer (goederen die Nederland binnenkomen en in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten) wordt niet meegeteld. Welke handelsgoederen wel of niet onder de definitie van landbouwgoederen vallen, wordt bepaald door Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het CBS. De lijst wijkt iets af van de lijst die de Europese Commissie (EC) gebruikt. Vis en houtproducten vallen in de Nederlandse definitie onder de landbouwgoederen, terwijl de EC deze producten ziet als groepen waar afzonderlijk over wordt gerapporteerd. De definitie van landbouwgoederen zoals gebruikt in deze publicatie omvat de eerste 24 hoofdstukken van de internationale handelsstatistieken, plus een aantal andere landbouwgoederen uit overige hoofdstukken, volgens de Gecombineerde Nomenclatuur-coderingssystematiek.

Export top 10

Grafiek wordt geladen...

Nederland is na de Verenigde Staten en Brazilë de grootste exporteur van landbouwgoederen in 2022.

Export tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

Nederland is de op twee na grootste exporteur van landbouwgoederen.

Import top 10

Grafiek wordt geladen...

Nederland is de vijfde importeur van landbouwgoederen in 2022.

Import tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

Nederland staat in de top 5 van belangrijkste importlanden van landbouwgoederen.

Netto-export

Grafiek wordt geladen...

Brazilië is de grootste netto-exporteur van landbouwgoederen in 2022. Nederland staat op derde plek met ruim US$ 35 miljard.