Import van landbouwgoederen

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Tweemaal per jaar

De import van landbouwgoederen bedraagt in 2021 ruim € 73 miljard

Deze indicator toont de waarde van de landbouwgoederen die in Nederland zijn ingevoerd. De waarde is inclusief de vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Welke handelsgoederen wel of niet onder de definitie van landbouwgoederen vallen, wordt bepaald door Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het CBS. De lijst wijkt iets af van de lijst die de Europese Commissie (EC) gebruikt. Vis en houtproducten vallen in de Nederlandse definitie onder de landbouwgoederen, terwijl de EC deze producten ziet als groepen waar afzonderlijk over wordt gerapporteerd. De definitie van landbouwgoederen zoals gebruikt in deze publicatie omvat de eerste 24 hoofdstukken van de internationale handelsstatistieken plus een aantal andere landbouwgoederen uit overige hoofdstukken, volgens de Gecombineerde Nomenclatuur-coderingssystematiek.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De import van landbouwgoederen neemt toe en bedraagt in 2021 ruim € 73 miljard.

EU/niet-EU

Grafiek wordt geladen...

Ruim de helft van de landbouwgoederenimport komt uit landen binnen de Europese Unie.

Landen

Grafiek wordt geladen...

Duitsland is met afstand het belangrijkste herkomstland bij de import van landbouwgoederen.

Goederen

Grafiek wordt geladen...

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën zijn de belangrijkste productgroep bij de import.