Export van landbouwgoederen

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Tweemaal per jaar

De export van landbouwgoederen in 2021 bedraagt € 106 miljard

Deze indicator toont de waarde van de Nederlandse export van landbouwgoederen die in Nederland zijn geproduceerd of bewerkt of aanvankelijk zijn ingevoerd. Het gaat hierbij om de waarde inclusief de vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Tot de export behoren ook de tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan. Dit wordt passieve loonveredeling genoemd. Welke handelsgoederen wel of niet onder de definitie van landbouwgoederen vallen wordt bepaald door Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het CBS. De lijst wijkt iets af van de lijst die de Europese Commissie (EC) gebruikt. Vis en houtproducten vallen in de Nederlandse definitie onder de landbouwgoederen, terwijl de EC deze producten ziet als groepen waar afzonderlijk over wordt gerapporteerd. De definitie van landbouwgoederen zoals gebruikt in deze publicatie omvat de eerste 24 hoofdstukken van de internationale handelsstatistieken plus een aantal andere landbouwgoederen uit overige hoofdstukken, volgens de Gecombineerde Nomenclatuur coderingssystematiek.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De export van landbouwgoederen neemt toe en bedraagt in 2021 ruim € 106 miljard.

EU/niet-EU

Grafiek wordt geladen...

Ruim twee derde van de export van landbouwgoederen gaat naar landen binnen de Europese Unie.

Landen

Grafiek wordt geladen...

Duitsland is met afstand de belangrijkste exportbestemming voor landbouwgoederen.

Goederen

Grafiek wordt geladen...

Primaire landbouwgoederen zijn de belangrijkste exportproducten.