Export van landbouwgerelateerde goederen

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Tweemaal per jaar

De export van landbouwgerelateerde goederen in 2021 bedraagt bijna € 16 miljard

Bij handel wordt onderscheid gemaakt naar onbewerkte (primaire) en bewerkte (secundaire) goederen. Daarnaast zijn er (niet eetbare) goederen die geproduceerd worden ten behoeve van de landbouwsectoren in binnen- of buitenland, de zogenaamde tertiaire of landbouwgerelateerde goederen. Deze indicator toont de waarde van de Nederlandse export van landbouwgerelateerde goederen die in Nederland zijn geproduceerd of bewerkt, of aanvankelijk zijn ingevoerd. Het gaat hierbij om de waarde inclusief de vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Tot de export behoren ook de tijdelijk uitgevoerde goederen die in opdracht van een ingezetene in het buitenland een behandeling ondergaan (passieve loonveredeling). Welke handelsgoederen wel of niet onder de definitie van landbouwgerelateerde goederen vallen, wordt bepaald door Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het CBS. Alleen de producten die direct kunnen worden toegeschreven aan de agrarische sectoren zijn in deze indicator meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De export van landbouwgerelateerde goederen neemt toe en bedraagt in 2021 bijna € 16 miljard.

EU/niet-EU

Grafiek wordt geladen...

Ruim de helft van de landbouwgerelateerde goederenexport gaat naar landen binnen de Europese Unie.

Landen

Grafiek wordt geladen...

Duitsland is met afstand de belangrijkste exportbestemming voor landbouwgerelateerde goederen.

Goederen

Grafiek wordt geladen...

Tractors en landbouwtrailers zijn de belangrijkste exportproducten.