Internationale handelspositie landbouwgerelateerde goederen

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Nederland is sterk in de export van landbouwgerelateerde goederen

Deze indicator toont de waarde van de handel in landbouwgerelateerde goederen. De bron is UN Comtrade en deze indicator wordt uitgedrukt in miljard US dollars. Quasi-doorvoer (goederen die Nederland binnenkomen en in (vrijwel) onbewerkte staat weer verlaten) wordt niet meegeteld. Welke handelsgoederen wel of niet onder de definitie van landbouwgerelateerde goederen vallen, wordt bepaald door Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het CBS. Landbouwgerelateerde goederen zijn (niet eetbare) goederen die geproduceerd worden ten behoeve van de landbouwsectoren in binnen- of buitenland, de zogenaamde tertiaire of landbouwgerelateerde goederen. Alleen de producten die direct kunnen worden toegeschreven aan de agrarische sectoren zijn in deze indicator meegenomen.

Export top 10

Grafiek wordt geladen...

Nederland is de vierde exporteur van landbouwgerelateerde goederen in 2022.

Export tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

Nederland staat al jaren lang in de top 5 van belangrijkste exportlanden van landbouwgerelateerde goederen.

Import top 10

Grafiek wordt geladen...

Nederland zit in 2022 niet in de top tien van importeurs van landbouwgerelateerde goederen.

Import tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

De Verenigde Staten zijn op afstand al jarenlang de belangrijkste importeur van landbouwgerelateerde goederen.

Netto-export

Grafiek wordt geladen...

China is de grootste netto-exporteur van landbouwgerelateerde goederen. Nederland staat op de derde plek met ruim US$ 11,5 miljard.