Import van landbouwgerelateerde goederen

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Tweemaal per jaar

De import van landbouwgerelateerde goederen in 2021 bedraagt € 6 miljard

Bij handel wordt onderscheid gemaakt naar onbewerkte (primaire) en bewerkte (secundaire) goederen. Daarnaast zijn er (niet eetbare) goederen die geproduceerd worden ten behoeve van de landbouwsectoren in binnen- of buitenland, de zogenaamde tertiaire of landbouwgerelateerde goederen. Deze indicator toont de waarde van de landbouwgerelateerde goederen die door Nederland zijn ingevoerd. Welke handelsgoederen wel of niet onder de definitie van landbouwgerelateerde goederen vallen, wordt bepaald door Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het CBS. Landbouwgerelateerde goederen zijn (niet eetbare) goederen die geproduceerd worden ten behoeve van de landbouwsectoren in binnen- of buitenland, de zogenaamde tertiaire of landbouwgerelateerde goederen. Alleen de producten die direct kunnen worden toegeschreven aan de agrarische sectoren zijn in deze indicator meegenomen.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De import van landbouwgerelateerde goederen neemt toe en bedraagt in 2021 € 6 miljard.

EU/niet-EU

Grafiek wordt geladen...

Driekwart van de landbouwgerelateerde goederenimport komt uit de Europese Unie.

Landen

Grafiek wordt geladen...

Duitsland en België zijn met afstand de belangrijkste herkomstlanden voor de import van landbouwgerelateerde goederen.

Goederen

Grafiek wordt geladen...

Landbouwmachines en kasmaterialen zijn de belangrijkste importproducten.