Handelsbalans van landbouwgoederen

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Tweemaal per jaar

Het handelsoverschot aan landbouwgoederen in 2021 is ruim € 32 miljard

Deze indicator toont de waarde van de Nederlandse handelsbalans in landbouwgoederen. De handelsbalans wordt ook wel netto-export genoemd en is het verschil tussen de export en de import. Wanneer de export groter is dan de import spreekt men van een handelsoverschot op de balans. Bij een lagere export dan import spreekt men van een handelstekort. Welke handelsgoederen wel of niet onder de definitie van landbouwgoederen vallen wordt bepaald door Wageningen Economic Research, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het CBS. De lijst wijkt iets af van de lijst die de Europese Commissie (EC) gebruikt. Vis en houtproducten vallen in de Nederlandse definitie onder de landbouwgoederen, terwijl de EC deze producten ziet als groepen waar afzonderlijk over wordt gerapporteerd. De definitie van landbouwgoederen zoals gebruikt in deze publicatie omvat de eerste 24 hoofdstukken van de internationale handelsstatistieken, plus een aantal andere landbouwgoederen uit overige hoofdstukken, volgens de Gecombineerde Nomenclatuur-coderingssystematiek (GN).

Totaal

Grafiek wordt geladen...

Nederland exporteert in 2021 ruim € 32 miljard meer dan het importeert aan landbouwgoederen.

EU/niet-EU

Grafiek wordt geladen...

Het handelsoverschot is bijna volledig een resultante van de handel met landen binnen de Europese Unie.

Goederen

Grafiek wordt geladen...

De sierteelt heeft de grootste bijdrage aan het handelsoverschot.

Belang in totaal handel

Grafiek wordt geladen...

De bijdrage van landbouwgoederen aan het totale Nederlandse handelsoverschot schommelt al jaren rond de 60%.