Bedrijfsopvolging

Dit onderwerp gaat over de opvolgingssituatie van primaire land- en tuinbouwbedrijven met bedrijfshoofden die ouder zijn dan 50 jaar. Dit biedt inzicht in de continuïteitssituatie van de bedrijven.