Opvolgingspercentage land- en tuinbouw

Laatste update: 11 februari 2024 Update frequentie: Om de vier jaar

Het opvolgingspercentage bedraagt in 2023 bijna 43%

Het kengetal geeft aan hoeveel persoonlijke ondernemingen met een bedrijfshoofd van 51 jaar en ouder een opvolger hebben. Ook wordt het percentage bedrijfshoofden van 51 jaar en ouder van het totale aantal persoonlijke ondernemingen getoond. De opvolgingssituatie per bedrijf wordt om de vier jaar uitgevraagd in de CBS-landbouwtelling. Bij de persoonlijke ondernemingen, dus niet bij de rechtspersonen, met een bedrijfshoofd dat 51 jaar of ouder is wordt gevraagd of er een opvolger aanwezig is. De vraag wordt ook met ‘ja’ beantwoord als de opvolger al als bedrijfshoofd in het bedrijf deelneemt. In de CBS-landbouwtelling zijn ook bedrijven opgenomen die zijn geschat omdat ze niet hebben gereageerd op het verzoek om de Gecombineerde Opgave in te vullen. Voor de antwoorden op de vragen over de opvolging is voor die bedrijven geen schatting gemaakt. Bij de weergave van aandelen bedrijven zijn die geschatte bedrijven dan ook buiten beschouwing gelaten.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

In 2023 is bij ruim 74% van de persoonlijke ondernemingen het bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar. Van hen heeft bijna 43% aangegeven dat er een opvolger aanwezig is. De cijfers over 2023 zijn voorlopige cijfers.

Groepen

Grafiek wordt geladen...

Bij de onderscheiden bedrijfstypen hebben de melkveebedrijven met ruim 62% het hoogste opvolgingspercentage in 2023. De cijfers over 2023 zijn voorlopige cijfers.

Provincie

Grafiek wordt geladen...

In Flevoland heeft ruim de helft van de persoonlijke ondernemingen met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar een opvolger. In Limburg is dat ongeveer een op de drie. De cijfers over 2023 zijn voorlopige cijfers.