Visserij

Dit onderwerp heeft betrekking op diverse indicatoren die van belang zijn voor de visserij. Onder dit onderwerp wordt informatie verstrekt over de aanlanding, de benutting van vangstrechten, het brandstofverbruik, het nettoresultaat van de visserij, de vlootinzet en de vlootsamenstelling.