Nettoresultaat visserij

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Eenmaal per jaar

Het nettoresultaat van de visserij bedraagt in 2021 in totaal € 17 miljoen

Deze indicator geeft inzicht in het nettoresultaat van de Nederlandse visserijsector. Het nettoresultaat is berekend door de totale opbrengsten te verminderen met de totale kosten. Bij de opbrengsten gaat het met name om de opbrengsten uit de visverkoop (brutobesommingen). Dit zijn de opbrengsten zonder de aftrek van bijvoorbeeld afslagrechten, heffingen en loskosten. Ook het saldo van de opbrengsten van bijvoorbeeld het verhuren van eigen vangstrechten en kosten voor het huren van vangstrechten van anderen zijn hierin meegenomen. Opbrengsten uit beleggingen, deelnemingen en spaartegoeden zijn buiten beschouwing gelaten. De totale kosten betreffen zowel de technische kosten die verband houden met de vaardagen en visserijen als de berekende afschrijvings- en rentekosten over investeringen. Uitgaven met een privé-karakter blijven buiten beschouwing.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De kleine zeevisserij leverde in 2021 de grootste bijdrage aan het nettoresultaat van de visserijsector. Het nettoresultaat in de kottervisserij was in 2021 negatief.