Nettoresultaat visserij

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Eenmaal per jaar

Het nettoresultaat van de visserij bedroeg in 2022 in totaal - € 1 miljoen. Voor het eerst in jaren een negatief netto resultaat.

Deze indicator geeft inzicht in het nettoresultaat van de Nederlandse visserijsector. Het nettoresultaat is berekend door de totale opbrengsten te verminderen met de totale kosten. Bij de opbrengsten gaat het met name om de opbrengsten uit de visverkoop (bruto besommingen). Dit zijn de opbrengsten zonder aftrek van bijvoorbeeld afslagrechten, heffingen en loskosten. Ook het saldo van de opbrengsten van bijvoorbeeld het verhuren van eigen vangstrechten en de kosten voor het huren van vangstrechten van anderen zijn hierin meegenomen. Opbrengsten uit beleggingen, deelnemingen en spaartegoeden zijn buiten beschouwing gelaten. De totale kosten betreffen zowel de technische kosten die verband houden met de vaardagen en visserijen als de berekende afschrijvings- en rentekosten over investeringen. Uitgaven met een privé-karakter zijn buiten beschouwing gelaten.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De kleine zeevisserij leverde in 2022 de grootste bijdrage aan het nettoresultaat van de visserijsector. Het nettoresultaat in de kottervisserij was in 2022 negatief.