Aanvoer van vis

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Eenmaal per jaar

De aanvoer van vis bleef nagenoeg gelijk en kwam in 2022 uit op bijna 300 miljoen kg.

Deze indicator geeft aan hoeveel vis wordt aangevoerd door de Nederlandse visserij. De aanvoer, ook wel aanlanding genoemd, wordt uitgedrukt in kg levend aanvoergewicht. Het gaat hierbij om de aanvoer uit de grote zeevisserij, kottervisserij en kleine zeevisserij. De mossel- en oestercultuur/visserij zijn niet inbegrepen omdat het hier om schelpdieren gaat. Die worden voor een deel (oesters) in stukstallen gerekend.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De aanvoer van vis bleef vrijwel gelijk aan de aanvoer in 2021 en bedroeg bijna 300 miljoen kg in 2022.

Sectoren

Grafiek wordt geladen...

In 2022 werd 225 miljoen kg vis door de grote zeevisserij aangevoerd. Dat is ongeveer 75% van het totaal.