Benutting vangstrechten in de visserij

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Eenmaal per jaar

De vangstrechten zijn de laatste jaren niet volledig benut

Deze indicator toont de benutting van vangstrechten door de Nederlandse visserij. Deze benutting is berekend door de totale hoeveelheid aangevoerde/aangelande vis te delen door de hoeveelheid vangstrechten. De vangstrechten per land en per soort worden jaarlijks bepaald door de Raad van Landbouwministers. Eerst wordt op basis van vangstadviezen van de Internationale Raad van Onderzoek van de Zee (ICES) vastgesteld wat de Total Allowable Catch (TAC) per soort en beheergebied zou moeten zijn. Daarna wordt onderhandeld over de verdeling van die TAC in quota per land. We noemen dat de vangstrechten voor uitruil. Na die onderhandelingen kunnen landen onderling gedurende het jaar nog quota ruilen. Zo ontstaan de vangstrechten na uitruil. Vaak worden die in het volgende jaar pas bekendgemaakt. Op dat moment kan ook pas de definitieve quotabenutting worden berekend.

Benutting

Grafiek wordt geladen...

De vangstrechten zijn de laatste jaren voor een aantal belangrijke vissoorten niet volledig benut. Voor tong en schol werd in 2021 minder dan de helft van de rechten benut.

Benutting, tijdreeks

Grafiek wordt geladen...

De benutting van vangstrechten wisselt per jaar en per vissoort.

Vangstrechten

Grafiek wordt geladen...

De vangstrechten zijn de laatste 5 jaar gedaald.

Aanlanding

Grafiek wordt geladen...

De grootste hoeveelheid aangevoerde demersale vissoorten zijn schol en tong.