Klimaat

Dit onderwerp gaat over het energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen dat weerslag heeft op het klimaat. Onder dit onderwerp wordt informatie verstrekt over de CO2-emissie vanuit, de energie-efficiƫntie en het gebruik van duurzame energie in de glastuinbouw.