Lachgasuitstoot landbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Driekwart van de Nederlandse lachgasuitstoot komt uit de landbouw

Deze indicator toont de uitstoot van lachgas (N2O) in de lucht, uitgedrukt in kg lachgas. De lachgasuitstoot wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de uitstootgegevens voor de onderbouwing van het milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht. Het gaat om alle stoffen uit de landbouw die in de Emissieregistratie voorkomen, waaronder broeikasgassen en stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, zoals ammoniak en fijnstof. De uitstoot wordt berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA), dat in Nederland is ontwikkeld. Het NEMA berekent de uitstoot van stoffen voor bijvoorbeeld stallen, mestopslag en het gebruik van mest.

Landbouw

Grafiek wordt geladen...

De lachgasuitstoot uit de landbouw bedraagt ongeveer 20 kiloton N2O en neemt de laatste jaren licht af.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Driekwart van de Nederlandse lachgasuitstoot komt uit de landbouw.