Broeikasgasuitstoot landbouw

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Ongeveer 15% van de broeikasgasuitstoot (in CO2-equivalenten) in Nederland komt uit de landbouw

Deze indicator toont de uitstoot (emissie) van broeikasgassen in de lucht, uitgedrukt in kg koolstofdioxide-equivalenten (of CO2-equivalenten). Bij het omrekenen van de broeikasgassen naar dezelfde eenheid van CO2-equivalenten is gebruik gemaakt van de omrekenfactoren uit het vijfde broeikasgasemissierapport van het IPCC. De broeikasgasemissie wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor de onderbouwing van milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht. Het gaat om alle stoffen uit de landbouw die in de Emissieregistratie voorkomen, waaronder broeikasgassen en stoffen die luchtverontreiniging veroorzaken, zoals ammoniak en fijnstof. De uitstoot wordt berekend met het National Emission Model for Agriculture (NEMA), dat in Nederland is ontwikkeld. Het NEMA berekent de uitstoot van stoffen voor bijvoorbeeld stallen, mestopslag en het gebruik van mest.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw bedraagt in 2022 ruim 24 Mton CO2-equivalenten.

Sectoren

Grafiek wordt geladen...

Ongeveer 15% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2022 is afkomstig uit de landbouw.

Herkomst

Grafiek wordt geladen...

Methaan (CH4) is de belangrijkste bron van uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw.