Methaanuitstoot landbouw

Laatste update: 7 december 2023 Update frequentie: Jaarlijks

Ruim driekwart van de Nederlandse methaanuitstoot komt uit de landbouw

Deze indicator toont de uitstoot van methaan (CH4) in de lucht, uitgedrukt in kg methaan. De methaanemissie wordt berekend door de Emissieregistratie. Doel van de Emissieregistratie is het jaarlijks verzamelen en vaststellen van de uitstoot van verontreinigende stoffen in lucht, water en bodem. Het project levert zo de emissiegegevens voor de onderbouwing van het milieubeleid. Nederland rapporteert elk jaar nationaal en internationaal hoeveel stoffen de landbouw uitstoot in de lucht.

Landbouw

Grafiek wordt geladen...

De methaanuitstoot uit de landbouw bedraagt in 2022 minder dan 500 kiloton en neemt de laatste jaren licht af.

Aandeel

Grafiek wordt geladen...

Ruim driekwart van de Nederlandse methaanuitstoot komt uit de landbouw.