Koolstofdioxide-uitstoot glastuinbouw

Laatste update: 5 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De CO2-uitstoot uit de glastuinbouw nam in 2021 toe

De CO2-uitstoot wordt uitgedrukt in Mton CO2 per jaar en wordt bepaald volgens de IPCC-methode en heeft betrekking op de gehele glastuinbouw. Het kengetal is afkomstig uit de 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021' van Wageningen Economic Research.

CO2-uitstoot

Grafiek wordt geladen...

De CO2-uitstoot van de glastuinbouw neemt in 2021 toe ten opzichte van 2020, maar daalt wel ten opzichte van 1990.