Koolstofdioxide-uitstoot glastuinbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De CO2-uitstoot uit de glastuinbouw nam in 2020 toe

De CO2-uitstoot wordt uitgedrukt in Mton CO2 per jaar en wordt bepaald volgens de IPCC-methode en heeft betrekking op de gehele glastuinbouw. Het kengetal is afkomstig uit de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2020.

CO2-uitstoot

De CO2-uitstoot van de glastuinbouw nam in 2020 licht toe ten opzichte van 2019, maar daalde wel ten opzichte van 1990.