Aandeel duurzame energie glastuinbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

Het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw bedraagt in 2020 ruim 10%

Het aandeel duurzame energie is de werkelijk gebruikte hoeveelheid duurzame energie als percentage van het totale energiegebruik in de gehele glastuinbouw. Het kengetal is afkomstig uit de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2020.

Glastuinbouw

Het gebruik van duurzame energie neemt toe; het aandeel duurzame energie in de glastuinbouw bedraagt in 2020 iets meer dan 10%.