Energie-efficiëntie glastuinbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Jaarlijks

De glastuinbouw verbruikt in 2020 de helft minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990

De energie-efficiëntie is het primair brandstofverbruik per eenheid product van de productie-glastuinbouw, uitgedrukt als percentage van het niveau van 1990. Het kengetal is afkomstig uit de Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw en is berekend conform het Protocol Energiemonitor Glastuinbouw.

Glastuinbouw

De energie-efficiëntie-index van de glastuinbouw was in 2020 50% ten opzichte van 1990. Dit houdt in dat de glastuinbouw de helft minder primaire brandstof per eenheid product verbruikte in vergelijking met 1990.