Energie-efficiëntie glastuinbouw

Laatste update: 5 juni 2023 Update frequentie: Jaarlijks

De glastuinbouw verbruikt in 2021 ruim de helft minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990

De energie-efficiëntie is het primair brandstofverbruik per eenheid product van de productie-glastuinbouw, uitgedrukt als percentage van het niveau van 1990. Het kengetal is afkomstig uit de 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021' van Wageningen Economic Research en is berekend conform het Protocol Energiemonitor Glastuinbouw.

Glastuinbouw

Grafiek wordt geladen...

De energie-efficiëntie-index van de glastuinbouw is in 2021 44% ten opzichte van 1990. Dit houdt in dat de glastuinbouw ruim de helft minder primair brandstof per eenheid product verbruikt in vergelijking met 1990. Het kengetal is afkomstig uit de 'Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2021' van Wageningen Economic Research.