Multifunctionele landbouw

Dit onderwerp gaat over andere economische activiteiten in de land- en tuinbouwsectoren dan primaire productie, zoals boerderijeducatie, plattelandsrecreatie, directe verkoop, zorglandbouw, agrarische kinderopvang en agrarisch natuurbeheer. Multifunctionele landbouwactiviteiten zijn wel verbonden aan de agrarische productie en er is direct contact met de klant.