Land- en tuinbouwbedrijven met multifunctionele landbouw

Laatste update: 30 november 2022 Update frequentie: Driemaal in 10 jaar

In 2020 doen bijna 20.600 bedrijven aan verbrede landbouw

Bij multifunctionele landbouw gaat het om andere economische activiteiten dan agrarische productie. De activiteiten zijn wel verbonden aan de agrarische productie en er is direct contact met de klant. Het gaat dan om boerderijeducatie, plattelandsrecreatie, directe verkoop, zorglandbouw, agrarische kinderopvang en agrarisch natuurbeheer. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten die onder verbrede landbouw vallen. Hiertoe behoren activiteiten zoals het uitvoeren van loonwerk voor derden, het verwerken van producten, de stalling van goederen of dieren en aquacultuur. In de CBS-landbouwtelling zijn met regelmaat vragen opgenomen die zich specifiek op verbredingsactiviteiten  richten. In 2016 zijn de vragen per abuis niet aan alle bedrijven voorgelegd. Mede hierdoor wijkt het aantal verbrede bedrijven in 2016 sterk af van de andere jaren.

Totaal

Grafiek wordt geladen...

In 2020 hebben 20.576 bedrijven een of meer verbredingsactiviteiten.

Multifunctionele activiteiten

Grafiek wordt geladen...

In 2020 is natuurbeheer met 8.190 deelnemende bedrijven de meest voorkomende verbredingsactiviteit.

Overige

Grafiek wordt geladen...

Loonwerk voor derden wordt in 2020 door ruim 5.400 bedrijven uitgevoerd.